Традиции и обичаи

Music and dances in the Belasitsa region

The Belasitsa region is part of the Pirin folklore region. The music and dances in this region are captivating with their variety and vivid style.

Повеќе...

Rusalii Dances

The Rusalii dances are part of the ancient Bulgarian customs at Christmas time. They were held during the so called “Rotten” (Dirty) Days starting at Christmas and lasting until Epiphany (Voditsi).
Read more

Повеќе...

A custom recreated by a group of stanichari from Petrich

The Stanchinarska group from Dulboshnitsa neighborhood has existed for over a century now. The group consists of “Araps”, stanchinars, “a priest”, “a devil”, “a grandmother” and “a grandfather”, “a bear handler” and “a bear”, “a sick person carrying a healthy one” and a “pepelazh”.

Повеќе...

A custom associated with St. Barbara’s Day

 

Varvara lived in Illiopolis during the reign of Emperor Maximilian.

Her mother died when she was young and Varvara lived with her father who was a pagan and took great care to raise her as a pagan.

Повеќе...

Agricultural tradition, village of Bagrenitsi

 

The wellbeing of the people of Bagrentsi, as well as of all other villagers who own land depends largely on the quantity of resources yielded by the land they work and on the farm animals and poultry they raise.

Повеќе...

Tradition associated with the Chukata locality, village of Dolistovo

 

Dolistovo is a village in Western Bulgaria. It is located in Bobov Dol Municipality, Kyustendil District. It is situated in the Razmetanitsa area. The whole core of Razmetanitsa is made of tough granite rocks.

Повеќе...

Kukeri dances in the village of Zhabokrat, Kyustendil Municipality

 

The mummer tradition in the village of Zhabokrat is handed down from father to son. There is archived footage from the 1950s.

Повеќе...

Female traditional costume in Kyustendil district

The female traditional costume in Kyustendil belongs to russet type of clothing typical for the whole of Southern Bulgaria. Cut following the model of the Kyustendil “saya” it is very close to the “zabuna” from Bansko, the saya from Devin and Demirkhisar. It was added to the local set of clothing back in 7th -19th century. In some areas it was known as "sagya", as it is called, when used in the Morihovska traditional costume in Macedonia.

Повеќе...

Rituals performed in the village of Mlamolovo

The village of Mlamolovo hosts reenactments of old customs such as: Midwifes Day, St. Theodore’s Day, Trifon Zarezan, Easter, St. George’s Day, Christmas, wedding elements.  

Повеќе...

Traditional costumes from Podgorie (Belasitsa region)

The Podgorie area covers the southern parts of the Petrich and Strumitsa valleys between the towns of Petrich to the east and Strumitsa to the west. To the north it reaches the Strumeshnitsa river.

Повеќе...

St. Ignatius Day (Ignazhden)

According to the popular belief, a new sun is born in December, days grow gradually and the new farming year begins. 20 December is the date on which one of the most important winter holidays is celebrated: Ignazhden.

Повеќе...

Christmas Eve

Christmas Eve (Small Christmas, Incense or Nativity Night) is celebrated on 24 December. On that day, on the eve of Christmas, the whole family gathers around the table. Read more

Повеќе...

“Singing to rings” (Laduvane)

Laduvane (Dailada, Tailada, Ring Dipping) is a custom performed on 27 December, St. Stefan’s Day or on 1 January.

Повеќе...

The Dirty Days of Christmas

 

The twelve Dirty Days last from 25 December to 5 January (Bogy Days, Rotten Days, Ash Days, Unbaptized Days).

Повеќе...

Survakane ritual

Survakane is a custom performed early in the morning of the first day of the New Year. Read more

Повеќе...

Средба на Русалии , с. Секирник, Босилово

БЈР Македонија, Југоисточен регион
GPS: 41.44337,22.794029

Русалиите се мажи облечени во специјална народна носија кои изведуваат игри со магиска содржина. Носијата се дополнува со дрвена сабја - алачка што русалијата ја држи в рака. Русалиите во гевгелиско, обредот истерување на злото го изведуваат во некрстените денови од 6-ти до 19-ти јануари.

Повеќе...

Оро Копачка

БЈР Македонија, Источен регион
GPS 42.010830, 22.714191

Потекло: Малешевија

Состав на играорците: мажи

Држење на играорците: за ремен (левата рака пред десната)

Такт: 2/4

Карактер на танцот - жив и енергичен танц со брзи мали чекори на пола стапало, богат со скокови, ...

Повеќе...

Оро Беровка

БЈР Македонија, Источен регион
GPS: 41.708211, 22.869104

Потекло: Малешевија (Берово)

Состав на играорците: жени

Држење на играорците: за раце, слобо- дни и спуштени надолу

Такт: 2/4

Карактер на танцот - танцот започнува со брзи и мали чекоти на половина стапало.

Повеќе...

Оро Помниш ли либе Тодоро

БЈР Македонија, Источен регион
GPS 41.736685, 22.190688

Потекло: Штипско

Состав на играорците: жени

Држење на играорците: за раце, слобо- дни и спуштени надолу)

Такт: 22/16 - 11+11 (2 2, 3 2, 2, 3, 2, 2 2, 2)

Карактер на орото — полетно женско аро со ситни чекори и потскоци.

Повеќе...

Оро Осоговка

БЈР Македонија, Источен регион
GPS 41.921371, 22.411365

Потекло: Кочанско

Состав на играорците: мажи

Држење на играорците: за рамо

Такт: 11/16 (2, 2, 3, 2, 2)

Карактер на орото — типично машко темпе- раментно оро со изразити баланси, потскоци, доскоци и остри движења со двете нозе.

Повеќе...

К’цана сол

GPS 42.0791732,22.1753133

К’цаната сол е дел од свечената трпеза за верскиот празник Велигден, а многу често и за Света Троица. Се подготвува напролет, иако јунските билки се највкусни.

Повеќе...

Штипска пастрмајлија

GPS 42.0791732,22.1753133

Штипската пастрмалија е македонски специјален вид на пита направен од тесто и месо. Традиционалната пастрмалија има долгнавеста форма со сецкано месо врз неа. Името потекнува од зборот пастрма, што значи солено и сушено месо од овца или јагне.

Повеќе...

Носии од Бојмија – Гевгелиско

Народните носии од Бојмија се носии на селата по течението на реката Вардар, околу градовите Гевгелија и Валандово.

Машка носија.
Посебо е интересна обредната машка носија наречена русалиска. Русалии се мажи облечени во специјална народна носија кои изведуваат обредни игри со магиска содржина и тоа само во деновите од 6 до 15 јануари, наречени од народот „Некрстени дни“.

Повеќе...

Народни носии од Кумановско

Народната носија од Кумановско била носена во градот Куманово и околните села. Женската носија претставува посебна варијанта на носија, а машката е преодна кон машките носии од источниот дел на Славиште, Овче Поле и Скопска Блатија.

Женска носија.
Женската народна носија од околината на Куманово, во народот означен како Жеглиговски Предел, ...

Повеќе...

Носии од Банско (Струмичко)

 

Во женската носија од околината на Банско, посебно е забележлива облеката од црвена вачана клашна, безракавна, долга до колена, со богати набори во долниот дел, која се облекува врз платнената кошула, украсена со ситно извезени геометриски мотиви. Врз ткаениот појас на предниот дел се опашува алова скутина – скутача, украсена со извезени мотиви и аплицирани монистра и л’скавци.

Повеќе...

Народна носија од Салвиште – Крива Паланка

Во селата околу Крива Паланка, познати во народот како Источен дел на Славиште, женската носија се одликува со карактеристични белези на шопските носии – рамно кроена бела платнена кошула и шајак од црна клашна, долг до под, со куси ракави, украсени на градите и на ракавите со апликации од волнени гајтани и срма.

Повеќе...

Носии од Пијанец (Делчевска котлина)

Во планинскиот предел Пијанец кој го опфаќа и рударскиот регион Саса, во женската носија оформена со едноставни облеки во смирени темни тонови, врз кошулата која на градниот дел има огрље, се носи саја сосема поинаква по материјал, крој и украсување од истоимените облеки во пределите на Западна Македонија.

Повеќе...

E-Весник

Име:
Email: