България

Традиция свързана с местността „Чуката” – с. Долистово

 

Долистово е село в Западна България. То се намира в община Бобов дол, област Кюстендил. Разположено е в областта Разметаница. Цялата област Разметаница е изградена в ядрото си от здрави гранитни скали. Релефът е нископланински до хълмист. Намира се между Конявската планина (наричана още Колош), и река Струма.

През нея тече и кръстената на областта река Разметаница. Реката извира от Бобовдолската и Колошката планини (дялове на Конявската планина), тече меридионално, при местнoстта Бинекa пресича стария път Кюстендил - Дупница и при с. Грамадье се влива в р. Джерман. Пространството между двата й притока (Долистовски и Бобовдолски) над пътя до Бинека е наситено с множество археологически останки и се нарича Царичина.

Счита се, че тук е било наследственото владение на комит Никола, останало в разпореждане на неговите синове Давид, Мойсей, Арон и Самуил. Предполага се също, че тук цар Самуил изградил своята лятна резиденция, в местността „Царичина”. На 14 юни 987 г. тук е убит Арон и целият му род (с изключение на сина му Иван-Владислав) поради подозрение в държавна измяна.

Според преданията селото е било дъбова гора и когато падали листата е било лист до лист и оттам идва и самото име на селото – Долистово. Възрастни жители свидетелстват за това, че при обилни дъждове от всички хълмове дъждовната вода започва да се стича надолу към селото, което е разположенокато в дупка, и водата стигала до най-ниските листа на дърветата, т.е. "долисто". Съществува и предание, че по време на Априлското въстание боевете били толкова люти, че всички листа изпопадали. Има друга легенда, че е имало блато и водата достигала до листата на дърветата. В центъра на селото са намерени останки, които са характерни за неолита – 6 хил.г. пр.н.е. Вероятното е създадено през XVI-XVIII в. Около чифлик или е възникнало в резултат на преселнически движения на българи.

В местността “Царичина”, която е на 2 км от с. Долистово е била резиденцията на българския владетел Арон, а войската в центъра на “Разметаница”, т.е. Долистово. 

На 6 май преди изгрев слънце , хората се събират и тръгват към местността „Чуката” Тази местност е свята за жителите на селото. В чест на Свети Георги се коли най-младото агне. Кръвта, която блика от прерязаното гърло на агнето, трябва да изтече по земята, за да има плодородие през годината. Като цяло празникът се свързва с началото на лятното полугодие, скотовъдната дейност и плодородието. Смята се, че гергьовският дъжд е плодороден и целебен. Хората на местността „Чуката” пеят песни и играят хора. След това отиват в черквата, където се отслужва молитва за здраве. На трапезите в деня на празника по традиция има печено агне.

След празничния обяд, въпреки желанието за сън и почивка, не трябва да се ляга и да се заспива. Вярва се, че така ще отнемеш съня на живите агнета и те ще бъдат неспокойни и ще блеят непрекъснато. Затова се прави разходка из полето, берат се цветя и хората се наслаждават на красивата природа.

Преди много години хората в село Долистово са ходили на „Чуката” и правели курбани за здраве. Впоследствие кръстът е свален и захвърлен. Местен жител сънувал, че трябва да се направи нов кръст. След възстановяването на кръста в местността „Чуката” всяка година жените от селото, децата, младите хора, мъжете отиват на оброчището със свещи, играят се хора, влиза се в селото и така се чества празникът “Свети Георги” или Гергьовден. Това е един от най-големите празници на селото.

E-Бюлетин

Име:
Email: