България

Обичай пресъздаван от Станчинарската група от квартал „Дълбошница”, Петрич

Станчинарската група на квартал „Дълбошница” съществува повече от един век. В групата има арапи, станчинари, поп, дявол, баба и дядо, мечкар и мечка, “болен здрав носи” и пепелаж. С открити лица са франгалиите и момите.

Групата се събира в тъмни зори и обикаля домовете за здраве и берекет. Около приготвената софра първи се нареждат арапите, които със свирните си прогонват злите духове ...

... и чернят домакините за здраве. Кукерите започват да дрънчат със своите чанове.

Към домакините се приближават балтаджията и една от момите, която събира пари. След като приключи даруването, попът символично освещава вече пречистената софра. Мечкарят подканя домакина, за да го гази мечката за здраве. Първи заиграват хоро русалиите. След това идва ред на домакина или домакинята да си поръчат някое хоро като си платят, повеждат го и получават брадвата от балтаджията. Станчинарската група има участия както в български фестивали, така и в чужбина – Гърция, Турция, Италия, Дания и Македония.

E-Бюлетин

Име:
Email: