България

Русалийски игри

Русалийските игри са част от древните български обичаи по Коледа. Те са се провеждали през 12-те така наречени „погани” (мръсни) дни от Коледа до Богоявление (Водици).
Прочети още

През този период според българския фолклор навън бродят всякакви нечисти сили, зли духове и караконджули, носители на болести и мор по хората и добитъка. Русалиите били дружини от по 20-60 неженени момци, които с песните и танците си гонели злите сили. Дружината играела под звуците на зурни и тъпан. На първия ден на Божик (Коледа) те се прощавали с близките си и тръгвали да обикалят къщите и селата. Русалиите имали установен свой ред. Вървели винаги по двойки едни след други - в две колони, и всеки стъпвал в стъпките на предходния. Не позволявали никому да прекъсне веригата или хорото им, с изключение на болни хора. През тези дни, докато са в групата, русалиите не говорели помежду си. Изключение правел само балтаджията (водача). Те не се кръстели, не поздравявали близки и познати, не спели у дома си или у роднини. Нощта никога не ги заварвала на открито.

Русалиите никога не газели вода, не влизали в къща, където има бременна жена. Ако прехвръкнела някоя домашна птица над тях, убивали я. Никога не ходели сами, а винаги по двойки, за да се пазят взаимно от зли духове. Затова и в танците им изобилстват движения с ръцете и сабите, сякаш се пазят от въображаем противник. Русалиите играели около стари дървета, пресъхнали кладенци, стари гробища, кръстопътища и други места, където се смятало, че има зли сили и духове. Като ги обикаляли по три пъти със своите танци, се вярвало, че тези места се пречистват. Вярвало се също, че ако играят с кръстосани саби около болен, той оздравява.

Съгледвачите на групата се движели преди нея и предупреждавали за идването й, за да се избегне среща с друга русалийска дружина. Ако се срещнели две дружини, най-често се сбивали. Ако едната дружина е по-слаба, тя минавала покорно с наведени глави под съединените върхове на сабите на по-силната дружина.

Русалиите били винаги посрещани с големи почести и били дарявани с пари, храна, ракия, вино и др. Те събирали средства за построяване на черкви, училища, чешми, мостове и др. Дружината се връщала в селото си срещу Богоявление и отивала в черквата свещеникът да им чете молитва. Тогава целували иконите, палели свещ, прекръствали се и се прощавали взаимно.

В настоящето, когато мистичната и магическата им функция е отпаднала, русалийските игри придобиват зрелищен характер. Ритуалното в тях е изместено от театрално пресъздаване.

Галерия:

E-Бюлетин

Име:
Email: