Резюме на проекта

Заглавие на проекта

"Дигитална култура за регионално сближаване: Иновативна база данни за повишаване на осведомеността в трансграничния регион относно регионалните и европейските аспекти на културата и по-доброто й съвместно използване"

Водещ партньор

Сдружение „Без граници 21 век”, България

Партньори

Съюз на сдруженията за техническа култура – Народна техника, Струмица

Приоритетна ос

Ос 2: Подобряване на качеството на живот

Продължителност 

12 месеца

E-Бюлетин

Име:
Email: