Сдружение „Без граници 21 век”, България

Сдружение „Без граници 21 век” е неправителствена организация, чиято дейност до момента е изключително в сферата на трансграничното и транснационалното сътрудничество. За целите на организацията можете да намерите информация на нейния уебсайт: http://www.nf-21.com.

Работим предимно с млади хора от област Кюстендил. Имаме маркетингов проект и с участието на общини и оператори от област Благоевград.

Сдружението е спечелило финансиране и е изпълнило успешно четири европейски проекта с международни партньори:

„Младеж, култура и забава” – в сферата на културния обмен и участието на младите хора в съхранението и развитието на културните традиции в граничния регион: http://network-youth.nf-21.com

„Блестящи планини” – в областта на здравния и уелнес туризма в планинските райони: http://www.nf-21.com/shiningmountains

„Промоция на младежкото здраве” – насочен към запознаване на младите хора с рисковете за тяхното здраве: http://www.youth-health.net

„Зелени посланици” - ориентиран към повишаване на осведомеността за климатичните промени и как всеки може да допринесе за тяхното намаляване: http://www.greenambassadors.eu.

E-Бюлетин

Име:
Email: